చిరంజీవి నాతో 20 ఏళ్లు మాట్లాడలేదు.. అడిగినా సపోర్ట్ చేయలేదు : విజయశాంతి – Telugu News – Samayam

Chiranjeevi – Vijayashanti

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *